Konferencja "ARA ART – z miłości do teatru" - formularz rejestracji

 • Szanowni Państwo!

  Celem Konferencji "ARA ART - z miłości do teatru jest wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego (ARA),  ze szczególnym uwzględnieniem amatorskiego ruchu teatralnego (ART), jako ważnego czynnika kulturotwórczego.


  Jeśli chcecie przyczynić się do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji "ARA ART – z miłości do teatru". Spotykamy się na Śląsku (Tychy - Chorzów) w dniach 1-3.12.2019.

   

  Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji i uzasadnienia chęci udziału.

   

  Liczba miejsc na Konferencję jest ograniczona. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze to:

  • motywacja (1-3 pkt., gdzie 1 pkt. to mała motywacja, 2 pkt. - średnia motywacja, 3 pkt. – duża motywacja);

  • dyspozycyjność (1-3 pkt., gdzie 1 pkt. to udział w jednym dniu konferencji, 2 pkt. – w dwóch, 3 pkt. – w trzech);

  • zaangażowanie (0 lub 2 pkt, 0 pkt. – dla osób, które nie deklarują aktywnego udziału w Bazarze Inspiracji lub 2 pkt dla osób, które zaproponują działanie w ramach Bazaru Inspiracji);

  • kolejność zgłoszeń - w przypadku uzyskania równoważnej liczby punktów, o kwalifikacji do udziału  w Konferencji i na wybrany warsztat decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.

 • 1. Dane osobowe

 • 2. 1. Czy wywodzisz się z Amatorskiego Ruchu Teatralnego? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Kim jesteś z wykształcenia/zawodu?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 4. Jak długo zajmujesz się teatrem amatorskim? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy prowadzisz swoją grupę teatralną? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Z jaką grupą wiekową pracujesz lub chcesz pracować teatralnie w przyszłości?

  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 7. Gdzie chcesz wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas konferencji? *

  Wybierz jeden aktualnie najważniejszy obszar:
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czego oczekujesz od udziału w konferencji? *

  Wybierz maksymalnie 3 najważniejsze oczekiwania:
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • 9. WARSZTATY MISTRZOWSKIE - W jakim warsztacie chcesz wziąć udział? *

  Warsztaty odbywają się symultanicznie w kilku salach w grupach do 20 osób.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. BAZA® INSPIRACJI, czyli teatr w działaniu - sesja wymiany wiedzy i doświadczeń.

  To przestrzeń do otwarcia przed innymi swojego kuferka inspiracji. Jeśli masz jakieś sprawdzone metody, inspirujące ćwiczenie teatralne – naucz go innych. Jeśli chcesz pokazać zdjęcia ze swoich warsztatów lub fragment filmu ze spektaklu – pochwal się. Jeśli nurtuje Cię jakiś temat, masz pytanie lub chcesz się poradzić w temacie swojej pracy w teatrze amatorskim – zgłoś się tutaj.
  Działanie zgłoszone powinno trwać nie krócej niż 10min i nie dłużej niż 30min i będzie odbywało się równolegle w przestrzeniach Chorzowskiego Centrum Kultury.

  Opisz swoją propozycję działania:

 • 11. Motywacja do udziału

  Uzasadnij dlaczego chcesz wziąć udział w Konferencji?

 • INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  Gwarantujemy zakwaterowanie w hotelu Focus w Chorzowie w dniach 1-3 grudnia w pokojach 2-osobowych.  Prosimy o podanie nformacji pomocnych przy rezerwacji hotelu i zakwaterowaniu 

 • 12. Transport *

  Gwarantujemy transport autokarowy z Tychów do Chorzowa, oraz na terenie Chorzowa. Dojazd do Tychów i powrót z Chorzowa- we własnym zakresie. Prosimy o deklarację:
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 13. Przyjazd - zakwaterowanie w hotelu *

  Napisz czy potrzebujesz noclegu i od kiedy
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 14. Odjazd - wymeldowanie z hotelu *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 15. Wyżywienie *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100.
  Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
 • Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), Narodowe Centrum Kultury informuje, że: 1. Administratorem danych osobowych uczestników w konferencji „ARA ART – z miłości do teatru”. jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100; z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: IOD@nck.pl; 2. dane osobowe uczestników konferencji są przetwarzane w celu: 1) umożliwienia uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach konferencji „ARA ART – z miłości do teatru” w tym w celu zarejestrowania uczestników, obsługi podczas konferencji tj. transportu, zakwaterowania, zapewnienia posiłków oraz rozliczenia zadania i obowiązkowej archiwizacji dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 2) wzięcia udziału w działaniach promocyjnych NCK i konferencji „ARA ART – z miłości do teatru” w tym w zdjęciach z konferencji oraz materiałach filmowych realizowanych podczas konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) wysyłki przez NCK materiałów pokonferencyjnych oraz wysyłki w przyszłości materiałów informacyjno-promocyjnych dot. kolejnych inicjatyw z dziedziny edukacji kulturalnej i artystycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 4. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą: 1) przez cały okres realizacji działań w ramach konferencji „ARA ART – z miłości do teatru” a po ich zakończeniu przetwarzane będą w celu rozliczenia zadania oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach; 2) przez cały okres realizacji działań promocyjnych NCK oraz konferencji „ARA ART – z miłości do teatru” lub do wycofania zgody; 3) przez okres wysyłki przez NCK materiałów pokonferencyjnych oraz wysyłki w przyszłości materiałów informacyjno-promocyjnych dot. kolejnych inicjatyw z dziedziny teatru lub do wycofania zgody na ich wysyłkę. 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO, 6. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 9. W sprawach spornych wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 10. Podanie danych osobowych w celu: 1) umożliwienia uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach konferencji „ARA ART – z miłości do teatru” w tym w celu zarejestrowania uczestników, obsługi podczas konferencji tj. transportu, zakwaterowania, zapewnienia posiłków oraz rozliczenia zadania i obowiązkowej archiwizacji dokumentacji jest obowiązkowe, 2) wzięcia udziału w działaniach promocyjnych NCK i konferencji „ARA ART – z miłości do teatru” w tym w zdjęciach z konferencji oraz materiałach filmowych realizowanych podczas konferencji jest dobrowolne; 3) wysyłki przez NCK materiałów pokonferencyjnych oraz wysyłki w przyszłości materiałów informacyjno-promocyjnych dot. kolejnych inicjatyw z dziedziny edukacji kulturalnej i artystycznej jest dobrowolne.

Ładowanie
Ładowanie...